Sigorta Genel Şartlar

Temerrüd ile ilgili açıklama

GENEL ŞARTLARIN TEMERRÜDE İLİŞKİN BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Hazine Müsteşarlığı tarafından;


a) Mal ve sorumluluk sigortalarına ilişkin genel şartların temerrüde ilişkin bölümü;
b) Hayat, ferdi kaza ve hastalık sigortası genel şartlarının süresi bir yıl ve bir yıldan kısa süreli sigortalarda uygulanan temerrüdü düzenleyen  kısmı,
“Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”
şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklik Hazine Müsteşarlığı’nın 28.02.2003 tarihli, 11780 sayılı yazısı ile Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne bildirilmiştir.