İnşaat Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası inşaatları, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riske karşı teminat altına alır. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. Bu süre zarfında inşaat faaliyetlerinin her aşamasında beklenmedik hasar veya maddi zararlar oluşabilir.