Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Projesi

Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, taşımacılığını üstlendiği üçüncü şahıslara ait malları taşımaları sırasında poliçe kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi nedeniyle, taşınan malların görecekleri zararlardan dolayı nakliyeci firmalara yüklenebilecek yasal sorumluluklara karşı teminat sağlanmaktadır.

Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası, emtia nakliyat sigortasının yerine geçmeyip, sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanunu' na göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı özel şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.