Haberler
 

Haber listesini görüntülemek için tıklayınız.

Saner Bey'in Röpartajı

Değerli Container Dergisi Okuyucuları,

Dergimizin bu ayki sayısında KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi (Trafik Sigortası) hakkında bilgiler sunacağım.

Trafikte olan bir araç ve aracıişletenin 2918 Sayılı KTK’ nın 91. Maddesi gereğince KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi (Trafik Sigortası) yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Yine aynı kanununun 85. Maddesi ile trafik poliçesi genel şartlarının kapsam maddesi gereğince bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına ve maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesinden kaynaklanan hukuki sorumluluğu zorunlu limitlere kadar temin eder.

KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi (Trafik Sigortası) limitleri yıl bazında hazine müsteşarlığı iç tüzüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Hali hazırda reel limitler aşağıdaki şekilde güncelliğini korumaktadır.

>  Araç Başı Maddi                          : 26.800,00 TL
>  Kaza Başı Maddi                          : 53.600,00 TL
>  Kaza başına Sakatlık ve Ölüm   : 2.680.000,00 TL

Türkiye’ de Sigortacılık ve Reel rakamlar:

Tüketici Fiyatları Endeksi bazında %7,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon oranı dikkate alındığında, sigorta sektörü 2013’te reel olarak %14 büyüme göstermiştir. 2013 yılında trafik sigortalarında fiyatların artmasına rağmen, bu branşta ilk üç çeyreğin sonunda 500 milyon TL nin üzerinde zarar doğmuştur. Kasko poliçesinde olduğu gibi trafik sigortalarında da yeni bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz görünmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı İle İlgili Sorunlar:

Kaza Tespit Tutanağı ile ilgili sorunların giderilebilmesi için, Kamu Kurumlarına, Sivil Toplum Kuruluşları’ na bireysel ve kurumsal başvurularımızı yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Kamu kurumları, Hazine Müsteşarlığı ve TÜSİB ‘e çözüm ortaklığı olarak kaza mahalline gidecek mobil ekiplerin oluşturulması ve mobil ekiplerin maliyetinin Hazine Müsteşarlığı’ndan ruhsat alan sigorta şirketlerinin üstlenmesi, aynı zamanda yaklaşık 5.000 kişinin istihdam edilmesi, Karayolları Kaza Tespit Tutanağı’ nın kaldırılması ve tutanakların objektif ve tarafsız bir şekilde tutulması gerekliliğini, bu şekilde tüzük değiştirilmesinin bütün suiistimalleri ortadan kaldırılacağını temenni etmekteyiz.

Şöyle ki; Kaza Tespit Tutanağı 01/04/2008 tarihinde yürürlüğe girmeden önce kaza mahalline kolluk kuvvetleri (Polis, Asker) tutanak tuttuğu zaman hiçbir suiistimal ve hakkaniyet boyutunda soru işaretleri bulunmuyordu. Alkol ve ehliyet yetersizliği objektif olarak zapta geçiyordu. Fakat maalesef
şu anki yapıda asli kusur görememekteyiz.

Trafik Hasarlarında araçların Değer Kaybı Problemi:

Hasar gören araçların tamirat, mekanik, model, marka, kullanım durumu, rayiç bedelleri ele alınarak ne kadar değer kaybı olduğunu ifşa edilmesi gerekmektedir. Bu durumda dünyada kullanılan fiyatlamalar bulunmaktadır. Bu fiyatlamalardan yola çıkarak, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı bir
çalışma başlatmıştır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesine gönderilen 2013 tarihli dilekçede değer kayıplarının hesaplanmasında taslak hazırlanmıştır. 2. El araç piyasalarında alıcıları olumsuz yönde etkileyen faktörler göz önünde bulundurularak değer kaybı hesaplaması yapılacaktır.

>  Aracın piyasa bilinilirliliği,
>  Aracın Km ‘ si,
>  Yedek Parça, Kaporta, Boya kalitesi,
>  Geçmişte hasar frekansı olup, olmadığı var ise sayı ve rakamı,
>  Onarımların yetkili ve özel serviste yapılıp yapılmadığı

Hasar gören araçta oluşan değer kayıplarının belirlenmesi için 5684 Sayılı sigortacılık Yasası’nın 19. Maddesi gereğince kendi eksperin tayin etmiş ve zarar gören eksper ücreti içinde TTK MD. 1426 gereğince sigortacının sorumluluğu bulunmaktadır.

Değer kaybına ilişkin tazminat talepleri ödenmemesi üzerine Yargıtay’a intikal etmiş davalar neticesinde trafik sigorta poliçesi limiti ile sınırlı olmak üzere sorumlu olacağına karar verilmiştir.

(Yargıtay 4. HD 2003/16114 E. Sayılı kararı – Yargıtay 19. HD 2001/115 E. Sayılı kararı – Yargıtay 17.HD 05.04.2010 Tarihli Kararı)

Saner BAYRAM
Koç Sigorta Director
Tel: 0 216 201 1 500
saner@kocsigorta.com.tr